Disclaimer

EDIUSshop.nl betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze site. EDIUSshop.nl is echter niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enigerlei gebruik van kennelijke onjuistheden en fouten in deze informatie.